Verksamhetsplan

Ungdomssektionen ska på ett demokratiskt sätt bedriva gevärsskytte och andra aktiviteter för barn och ungdomar som bor i Brottby och andra delar av Vallentuna kommun.

Ungdomssektionen ska aktivt verka för ett ökat samarbetet med framförallt skolan i Karby. Tid och resurser ska säkras för att skyttet ska bli en av aktiviteterna vid friluftsdagar, klassutflykter och annat.

Ungdomssektionen ska ge barn och ungdomar en meningsfull fritid och engagera dom i föreningslivet.

Ungdomssektionen och dess medlemmar ska aldrig särbehandla någon på grund av kön, etnisk tillhörighet eller annat.

Dom medlemmar som vill satsa på skytte som sport ska ges möjlighet att göra detta och därmed få all den hjälp och det stöd som krävs av ledarna