Regler

Tillträde till skjutbanorna och skjutbaneområdet

Skytte på banorna och tillträde till området är öppet enbart för medlemmar i Össeby-Garns Skytteförening och medlemmar i de föreningar som har särskilda avtal med ÖGS.

Öppettider

Korthållsbanan är öppen för skytte alla dagar från 09.00 till solens nedgång, dock senast till 20.00.

Långhållsbanan har skjutförbud alla Måndagar och Torsdagar samt även Långfredagen, Påskdagen, Annandag Påsk, Midsommarafton, Midsommardagen, Julafton och Juldagen.

Övriga vardagar är långhållsbanan öppen för skytte från 09.00 till solens nedgång, dock senast till 20.00 samt övriga Lördagar och Söndagar från 09.00 till solens nedgång, dock senast till 17.00.

Begränsningarna är satt av hänsyn till boende i området.

Vapenbegränsningar

På långhållsbanan får endast kulgevär upp t.o.m. klass 1 användas.
På korthållsbanan får endast kulgevär med kaliber .22LR användas.
Skjutning med hagel och lerduveskytte är förbjudet. Dock är skjutning med slug tillåten.

Dessa begränsningar styrs av banans polistillstånd samt SäkB.

Skjutplatser

Skjutvallar på stora banan finns på 100 meter, 200 meter och 300 meter. Avståndet är 90 meter från 100-metersvallen till platsen för inskjutningsmålen framför tavelställen. Avståndet på korthållsbanan är 50 meter. Vid tävlings- och träningstillfällen bestämmer av föreningen utsedd skjutledare vilken skjutvall som gäller. Övrig tid utser skyttarna skjutledare och kommer överens om vilken skjutvall som gäller och hur säkerheten ska skötas vid markering. Sjukvårdsmateriel finns i skjuthallen på 300-metersvallen. Larmnummer är 112.

Mål

Mål får enbart sättas upp i tavelställen och i mitten av den del av vallen framför stora banans tavelställ där det finns sand. Egna papperstavlor får användas. Stålmål och andra mål som kan orsaka rikoschetter får inte användas. Begränsningarna styrs av att kulfången ska vara effektiva.

Medlemskap

Medlem blir man genom att skicka in en ansökan till föreningens styrelse. Ansökningsblankett, adressuppgifter och aktuella uppgifter om medlemsavgift finns på hemsidan. Kvitto på inbetald avgift gäller som medlemsbevis och ska kunna uppvisas vid skytte på banan. Alla medlemmar hjälper till att hålla rent och snyggt och var och en tar med sig skräp och hylsor från skjutbaneområdet. Medlemmar förväntas delta i arbetsdagar för underhåll av banan. Information om när de anordnas finns i skjutprogrammet och anslås på hemsidan.

Aktuell information

Banorna används ofta för tävlingar och träningar och är då inte öppna för allmänt skytte. Vid underhållsarbete stängs banorna av.
Sök därför aktuell information på föreningens hemsida före besök på banan.

Välkomna!

Börje Sjöman
Skjutbanechef och Säkerhetsansvarig
Telefon 070 610 51 71

BilagaStorlek
Regler Skjutbanan 2014.pdf204.97 kB
Regler Korthållsbanan 2014.pdf281.18 kB