Regler

Tillträde till skjutbanorna och skjutbaneområdet

Skytte på banorna och tillträde till området är öppet enbart för medlemmar i Össeby-Garns Skytteförening.

Öppettider

Långhållsbanan (300 m) och inskjutningsbanan (100 m) är öppna samtliga vardagar mellan kl 9.00 och solens nedgång, dock senast till kl 20.00, samt lördagar och söndagar mellan kl 9.00 och solens nedgång, dock senast till kl 17.00. Skjutförbud råder långfredagen, påskdagen, annandag påsk, midsommarafton, midsommardagen, julafton och juldagen. Korthållsbanan är öppen för skytte med 22LR alla dagar från kl 09.00 till solens nedgång, dock senast till kl 20.00. Begränsningen är satt av Vallentuna kommun för att minska bullerstörningar.

Vapenbegränsningar

På långhållsbanan och inskjutningsbanan är alla kulgevär upp till klass 1 tillåtna. På korthållsbanan är maximal kaliber 22 Long Rifle. Automateld och hagelskytte är absolut förbjudet på alla banor. Begränsningarna styrs av tillstånd utfärdat av Polisen.

Skjutplatser

Skjutvallar på långhållsbanan finns på 100 meter, 200 meter och 300 meter. Avståndet är 90 meter från 100-metersvallen till platsen för inskjutningsmålet framför tavelställen. Avståndet på inskjutningsbanan är 100 meter, och på korthållsbanan 50 meter. Inskjutningsbanan nås via en särskild ingång från Skyttevägen.

Vid tävlings- och träningstillfällen bestämmer av föreningen utsedd skjutledare vilken skjutvall som gäller. Övrig tid utser skyttarna skjutledare och kommer överens om vilken skjutvall som gäller och hur säkerheten ska skötas vid markering.

Sjukvårdsmateriel finns i skjuthallen på 300-metersvallen och i klubbhuset. Larmnummer är 112.

Mål

Mål får enbart sättas upp i tavelställen och i mitten av den del av vallen framför stora banans tavelställ där det finns kulfång med sand. Det ska finnas 3 meter sand på vardera sidan av målet. Samma regel gäller även på inskjutningsbanan. Egna papperstavlor får användas. Stålmål och andra mål som kan orsaka rikoschetter får inte användas. Dynamiskt skytte är inte tillåtet. Begränsningarna styrs av att kulfången ska vara effektiva.

Medlemskap

Medlem blir man genom att skicka in en ansökan till föreningens styrelse. Ansökningsblankett, adressuppgifter och aktuella uppgifter om medlemsavgift finns på hemsidan. Kvitto på inbetald avgift gäller som medlemsbevis och ska kunna uppvisas vid skytte på banan. Alla medlemmar hjälper till att hålla rent och snyggt och var och en tar med sig skräp och hylsor från skjutbaneområdet. Medlemmar förväntas delta i arbetsdagar för underhåll av banan. Information om när de anordnas finns i skjutprogrammet och anslås på hemsidan.

Aktuell information

Banorna används ofta för tävlingar och träningar och är då inte öppna för allmänt skytte. Vid underhållsarbete stängs banorna av.
Sök därför aktuell information på föreningens hemsida före besök på banan.

Välkomna!

Börje Sjöman
Skjutbanechef och Säkerhetsansvarig
Telefon 070 610 51 71