Regler

Tillträde till skjutbanorna och skjutbaneområdet

Skytte på banorna och tillträde till området är öppet enbart för medlemmar i Össeby-Garns Skytteförening.

Öppettider för dom olika banorna

100-metersskyttet hänvisas till den nya inskjutningsbanan, där skjutbänken numera finns. Till denna bana kommer man via en särskild ingång (försänkning i yttre vallen) från Skyttevägen. Parkering kan ske direkt vid ingången. Banan är öppen alla vardagar mellan kl 9.00 och solens nedgång, dock senast till kl 20.00, samt lördagar och söndagar mellan kl 9.00 och solens nedgång, dock senast kl 17.00. Skjutförbud råder långfredagen, påskdagen, annandag påsk, midsommarafton, midsommardagen, julafton och juldagen.

Långhållsbanan (300 m) är öppen alla vardagar mellan kl 9.00 och solens nedgång, dock senast till kl 20.00, samt lördagar och söndagar mellan kl 9.00 och solens nedgång, dock senast till kl 17.00. Skjutförbud råder långfredagen, påskdagen, annandag påsk, midsommarafton, midsommardagen, julafton och juldagen.

Korthållsbanan (50 m) är öppen för skytte med 22LR alla dagar från kl 09.00 till solens nedgång, dock senast till kl 20.00. Begränsningen är satt av Vallentuna kommun för att minska bullerstörningar.

Vapenbegränsningar

På långhållsbanan och inskjutningsbanan är alla kulgevär upp till klass 1 tillåtna. På korthållsbanan är maximal kaliber 22 Long Rifle. Automateld och hagelskytte är absolut förbjudet på alla banor. Begränsningarna styrs av tillstånd utfärdat av Polisen.

Skjutplatser

Skjutvall på långhållsbanan finns på 300 meters avstånd. Avståndet på inskjutningsbanan är 100 meter, och på korthållsbanan 50 meter. Inskjutningsbanan nås via en särskild ingång från Skyttevägen.

Vid tävlings- och träningstillfällen bestämmer av föreningen utsedd skjutledare vilken skjutvall som gäller. Övrig tid utser skyttarna skjutledare och kommer överens om vilken skjutvall som gäller och hur säkerheten ska skötas vid markering.

Sjukvårdsmateriel finns i skjuthallen på 300-metersvallen och i klubbhuset. Larmnummer är 112.

Mål

Mål får enbart sättas upp i tavelställen. Viktigt är att det på inskjutningsbanan (100 meter) ska finnas 3 meter sand ut från vardera sidan av målet. Egna papperstavlor får användas. Stålmål och andra mål som kan orsaka rikoschetter får inte användas. Dynamiskt skytte är inte tillåtet. Begränsningarna styrs av att kulfången ska vara effektiva.

Medlemskap

Medlem blir man genom att skicka in en ansökan till föreningens styrelse. Ansökningsblankett, adressuppgifter och aktuella uppgifter om medlemsavgift finns på hemsidan. Kvitto på inbetald avgift gäller som medlemsbevis och ska kunna uppvisas vid skytte på banan. Alla medlemmar hjälper till att hålla rent och snyggt och var och en tar med sig skräp och hylsor från skjutbaneområdet. Medlemmar förväntas delta i arbetsdagar för underhåll av banan. Information om när de anordnas finns i skjutprogrammet och anslås på hemsidan.

Aktuell information

Banorna används ofta för tävlingar och träningar och är då inte öppna för allmänt skytte. Vid underhållsarbete stängs banorna av.
Sök därför aktuell information på föreningens hemsida före besök på banan.

Välkomna!

Börje Sjöman
Skjutbanechef och Säkerhetsansvarig
Telefon 070 610 51 71