Nyårsskjutning

Resultaten från nyårsskjutningen på trettondagen blev följande.

Kikarklassen: Åke Gustafsson 28 tr, Pelle Jansson 2 tr.

Diopterklassen: Mattias Lagebäck 26 tr, Börje Sjöman 22 tr, Mats Fredriksson 21 tr, Bengt Granberg 18 tr, Erik Hübner 4 tr, Magnus Sehlberg 2 tr.

Mål och avstånd: C30 300 m (ligg), 1/8 250 m (ligg), 1/7 215 m (ligg), B65 mini 100 m (ligg), 1/6 horisontell 300 m (ligg); föregånget av inskjutning på C30 300 m.