Artikel ur Vallentuna Nya

"Det smattrar hos Vallentunas äldsta förening" från 3 november.
Om ungdomsskyttet i föreningen.

https://vallentunanya.se/sport/det-smattrar-hos-vallentunas-aldsta-foren...