VIKTIGT OM ORDNINGSREGLER

På förekommen anledning tvingas vi tyvärr påminna alla våra medlemmar om att föreningens ordningsregler (se menyn) är absoluta och att avsteg från dessa omedelbart leder till att medlemskapet dras in.

Som medlem förväntas man även att bete sig skötsamt på bana och t.ex.

städa upp efter sig och även ställa upp med ideella insatser när det görs underhåll på banan. Planerade underhållsinsatser finns i föreningskalendern i menyn och annonseras även ut här på hemsidan. Medlemmar som vill erbjuda sin hjälp och expertis utanför planerat underhåll kan höra av sig till någon av föreningens kontaktpersoner. All hjälp är högt uppskattad.