Kallelse till årsmöte

Össeby-Garns Skytteförening håller årsmöte tisdagen den 31 augusti 2021 kl 19.00 i föreningslokalen på skjutbanan.

Sedvanligt program med mötesförhandlingar (föredragningslista enligt föreningens stadgar 21 §) och servering. Möteshandlingarna tillgängliga i förväg genom kontakt med Börje Sjöman, 070-6105171.

De som önskar vara med på förplägnaden får gärna föranmäla sig till Börje på samma nummer senast torsdagen den 26 augusti (för själva årsmötet behövs dock ingen anmälan).

Välkomna!