Tillfälligt begränsade skjuttider på grund av bullervallsbygge

För närvarande råder mycket begränsade skjuttider. Följande gäller från och med den 15 september 2022 tills vidare.

Långhållsbanan: Skjutning får endast ske fredagar från 14.00 till solens nedgång samt lördagar och söndagar från 9.00 till 17.00. Övriga dagar och tider är det skjutförbud.

Korthållsbanan: Skjutning får endast ske fredagar från 14.00 till solens nedgång samt lördagar och söndagar från 9.00 till solens nedgång. Övriga dagar och tider är det skjutförbud.