Tillfälligt begränsade skjuttider på grund av bullervallsbygge

Tyvärr råder återigen mycket begränsade skjuttider.

Från och med måndagen den 11 januari 2021 gäller följande på både långhålls- och korthållsbanorna - viktigt att det följs.

Fredagar: Skjutning får ske mellan kl 13.00 och solens nedgång.
Lördagar och söndagar: Skjutning får ske mellan kl 9.00 och solens nedgång.
Övriga dagar: Arbete med bullervallar pågår och då får skjutning inte ske.