Tillfälligt begränsade skjuttider på grund av bullervallsbygge

Nu är byggandet av bullervallar igång igen. Följande gäller från och med den 17 januari 2023 tills vidare.

Långhållsbanan: Skjutning får endast ske fredagar från kl 14.00 till solens nedgång samt lördagar och söndagar från kl 9.00 till solens nedgång. Övriga dagar är det skjutförbud.

Korthållsbanan: Skjutning får endast ske fredagar från kl 14.00 till solens nedgång samt lördagar och söndagar från kl 9.00 till solens nedgång, dock endast med kaliber .22. Övriga dagar är det skjutförbud.